NLD ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ၂၇ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

NLD ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ၂၇ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အား ၂၇ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ဘ၀ႏွင့္ ဆႏၵကုိ အရင္းတည္ခဲ့ၾကေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ားကို အေလးအျမတ္ ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်ရင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔ဟု စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ NLD (႐ုံးခ်ဳပ္) အေဆာက္အအံုအသစ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ NLD တည္ေထာင္ျခင္း ၂၇ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ NLD နာယက ဦးတင္ဦး တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ NLD အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္သည္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ေမြးေန႔ အခ်ိန္အခါသမယႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လည္းေကာင္း ထူးျခားစြာ တုိက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို ေပါင္းစည္းျဖည့္ဆည္းေသာအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းရန္လည္း NLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္သည့္ အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

NLD ပါတီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၂၇ ႏွစ္ ကာလရွည္အတြင္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ရပ္တည္ခဲ့ရသည္ မဟုတ္ဘဲ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဗုိလ္က်စုိးမုိးမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အန္တုယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သမုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈ သမုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၂၇ ႏွစ္တုိင္တုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ဆုိး၏ ထုသားေပသားခံလ်က္ ႀကီးထြားရွင္သန္ခဲ့ေသာ ပါတီ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထပ္တူခံစား ယွဥ္တြဲတုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ ပါတီသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕က်က် ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွာလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တစ္ပါး အျခားမရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ အားေကာင္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ လူထုေထာက္ခံမႈရွိသည့္ ပါတီ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တစ္သားတည္းက်ေသာ ဒီမုိကေရစီ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ စသည့္ မြန္ျမတ္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ဂုဏ္ရည္သုံးရပ္တုိ႔ ထပ္တူက်သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တစ္ဖြဲ႕တည္းသာ ရွိေပသည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကို ေခါင္းေဆာင္လ်က္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတည္းဟူေသာ ႏုိင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းကို ပုံေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ပဲ့ကုိင္လမ္းညႊန္လ်က္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု NLD ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အမ်ဳိးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အေရးသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပင္မမူ၀ါဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂၇ ႏွစ္အတြင္း အႏၲရာယ္ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း လုံး၀လက္မလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စၿပီး NLD က ဒုတိယပင္လုံ ညီလာခံ က်င္းပေရးကို ဦးတည္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ NLD ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေရးသားထားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ (၁) တုိင္းရင္းသား အေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၂) ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ေအးခ်မ္းလုံျခံဳစြာ လက္တြဲေနထုိင္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး၊ (၃) ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး၊ (၄) လြတ္လပ္လုံျခံဳစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဟူူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

NLD နာယက ဦးတင္ဦး “အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ဒဂၤါးျပားရဲ႕ ေခါင္းနဲ႔ ပန္းလုိ ခြဲျခားမရသလုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ထပ္တူက် သဟဇာတ ျဖစ္မႈကိုလည္း ထူးထူးျခားျခား ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၈၈ ဒီမုိကေရစီ လူထုအေရးေတာ္ပုံ သမုိင္းက ေတာင္းဆုိလုိ႔ ေပၚထြန္းလာရတဲ့ ပါတီနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို အကဲျဖတ္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ဆႏၵမဲေပးရမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းဟာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

သတင္းႏွင့္ ဓါတ္ပုံ – Eleven Media Group

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image