ကၽြန္မတုိ႔ဟာ အားလံုးကို ေက်ာသား ရင္သားမခဲြ ဆက္ဆံ ေရးဟာ တစ္ကယ့္ကုိ သိကၡာရွိ တဲ့၊ အဆင့္အတန္းရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုးရဲ႕ တာ ၀န္ျဖစ္လို႔၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အာဃာ တမထားဘဲနဲ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏုိင္လို႔ရွိရင္ေတာင္မွ လက္ကမ္းႀကိဳဆုိၿပီး အတူတဲြၿပီး လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ ရွိပါတယ္လို႔ ကၽြန္မေျပာႏုိင္ပါတယ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။၁၉၆၄-၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ေအာက္စဖို႕ဒ္ တကၠသိုလ္ စိန္႔ဟူးခ်္ေကာလိပ္တြင္ဒႆ နိကေဗဒ ႏိုင္ငံေရးပညာႏွင့္ စီပြားေရးပညာ အထူးျပဳတို႔ျဖင့္ ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့သည္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ Honorary Fellow အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ေရႊတိဂံုဘုရားရင္ျပင္တြင္၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္လာေစရန္ လူသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေဟာေျပာမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း ၂၀၁၅ – ခုႏွစ္

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Color 1
Color 2
Background image